Category Archives: 06. Kafir syi’ah lebih kafir dari yahudi dan nasrani

KAFIR SYI’AH LEBIH KAFIR DARI YAHUDI DAN NASRANI

KAFIR SYI’AH LEBIH KAFIR DARI YAHUDI DAN NASRANI

Apabila kita bertanya kepada orang-orang yahudi, siapa orang terbaik di kalangan kalian, maka orang yahudi akan mengatakan : “Sahabat-sahabat Musa alaihissalam”, sedangkan apabila pertanya’an itu di tanyakan kepada orang nashara, maka mereka akan menjawab : “Sahabat Isa alaihissalam”. Tapi jika kita tanyakan kepada orang-orang syiah, siapa manusia yang terburuk ? maka syiah akan segera menjawab : “Mereka adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam”, jadi syiah menganggap sahabat nabi ini adalah orang yang terjahat, dan yang paling jahat di antara para sahabat adalah Abu Bakar dan Umar”.

Imam Bukhori dalam Kholgul Afail halaman 125, pernah berkata : “Bagi saya sama saja, apakah aku solat dibelakang Imam yang beraliran jahm atau rofidhoh (syiah) atau aku solat di belakang Imam yahudi atau nasrani. Dan seorang Muslim tidak boleh memberi salam pada mereka, dan tidak boleh mengunjungi mereka ketika sakit juga tidak boleh kawin dengan mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai saksi, begitu pula tidak makan hewan yang disembelih oleh mereka”.

http://lamurkha.blogspot.com/2014/08/kafir-syiah-lebih-berbahaya-dari-yahudi.html?m=1

___

Advertisements